ការមកដល់ថ្មី។

អំពី​ពួក​យើង

Rising Global Co., Ltd. គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញក្នុងការផលិត និងលក់ផលិតផលស្បែកជើងដូចជា ស្បែកជើងកីឡា ស្បែកជើងកវែង និងស្បែកជើងធម្មតា។វាស្ថិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មស្បែកជើងអស់រយៈពេល 30 ឆ្នាំ ហើយបានប្រមូលនូវបទពិសោធន៍ និងជំនាញដ៏សម្បូរបែបក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងទីផ្សារផលិតផលគុណភាពខ្ពស់។វាមានក្រុមអ្នករចនា វិស្វករ និងបុគ្គលិកផ្នែកលក់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងមានការខិតខំប្រឹងប្រែង ដែលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបំពេញតម្រូវការ និងចំណង់ចំណូលចិត្តចម្រុះរបស់អតិថិជនជុំវិញពិភពលោក។