ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • RISING GLOBAL ចាប់ផ្តើមការប្រមូលស្បែកជើងកីឡាថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ 2023

    RISING GLOBAL ចាប់ផ្តើមការប្រមូលស្បែកជើងកីឡាថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ 2023

    RISING GLOBAL ដែលជាក្រុមហ៊ុនរចនា និងផលិតស្បែកជើងឈានមុខគេ ថ្មីៗនេះបានដាក់បង្ហាញនូវបណ្តុំស្បែកជើងកីឡាថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ 2023។ ការបន្ថែមចុងក្រោយនេះទៅលើស្បែកជើងដែលមានគុណភាពខ្ពស់របស់ពួកគេត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់បុគ្គលដែលផ្តល់អាទិភាពដល់រចនាប័ទ្ម និងការលួងលោម។ នៅក្នុងជីវិតសកម្មរបស់ពួកគេ ...
    អាន​បន្ថែម